Tarieven

TARIEF ZANG


€ 75,- per solo, met een maximum van € 200,- per viering.

Het tarief van de begeleidende pianist, harpist, gitarist, violist of organist is afhankelijk van begeleider.

Reiskosten (alleen buiten Veghel): € 0,35 per km
Als mij gevraagd wordt om te zingen bij een viering die toch al door mijzelf geleid wordt, komen er natuurlijk geen extra reiskosten bij.
TARIEF VOOR HET LEIDEN VAN EEN VIERING

Voorbereiding en verzorging van een viering,
zoals bijvoorbeeld een (huwelijks)jubileum,
een afscheidsdienst, een avondwake of een andere ceremonie, zoals een herdenkingsdienst of een huwelijksvoltrekking:
€ 495,-

Dit bedrag is (indien gewenst) inclusief het schrijven van een gedachtenisprentje en inclusief reiskosten (binnen een marge van 100 km), maar exclusief het maken van een PowerPointpresentatie.
Dat laat ik graag aan professionals over.
Ook bied ik hiervoor een door mij live gezongen lied aan
als u dat op prijs stelt.
Als er geen orkestband voorhanden is, komen de kosten voor de begeleider dan wel voor rekening van u.
Overigens: als u geen gebruik maakt van dit zang-aanbod, blijft de prijs uiteraard gewoon € 495,-

Voor "extra tijd" 
bovenop de gebruikelijke lengte
van een uur van een dienst
of wanneer mij gevraagd wordt
mee te gaan naar de begraafplaats
voor de laatste woorden ten afscheid
is het tarief
€ 550,-
Wanneer er sprake is van zowel "extra tijd" als van meegaan naar de begraafplaats is het tarief
€ 595,-TARIEF 'WENSEN VOOR LATER'

* Gesprek "wensen voor later": € 35,- per uur
(eerste uur geen kosten)

Reiskosten (alleen buiten Veghel): € 0,35 per km


* Het komt steeds vaker voor dat mensen hun "wensen voor later" vastleggen in overleg met iemand die hun afscheidsdienst zal gaan leiden.
Van zo'n "voorgesprek" breng ik het eerste uur niet in rekening.
Voor de overige tijd van het gesprek en de uitwerking ervan vraag ik € 35,- per uur.
Deze kosten + reiskosten komen dus bij de hierboven genoemde bedragen.
Na het overlijden volgt meestal nog een (kosteloos) gesprek, waarin met de nabestaanden wordt nagegaan of de eerder gemaakte afspraken voor de afscheidsdienst nog steeds uitvoerbaar zijn en of er eventueel aanvullingen zijn.Voor de overige tarieven kunt u het beste even met mij contact opnemen.HomeAfscheidHuwelijkenVieringenCurriculum vitaeRepertoire
MuziekfragmentenTarievenConcertenContact